moreevolution banco potencia servicios electronica avanzada reprogramacion
Inicio
reprogramación
reprogramación
reprogramación
reprogramación
reprogramación
reprogramación
reprogramación
reprogramación
reprogramación
reprogramación
reprogramación
Productos
reprogramaciones
reprogramaciones
reprogramaciones
Servicios
Servicios
Servicios
Servicios
Servicios
Servicios
Servicios
Servicios
Servicios
Servicios
Servicios
Servicios
Servicios
Servicios
Servicios
historia
Noticias Eventos
Noticias Eventos
Noticias Eventos
fotografías
Videos
Servicios
contactoPOTENCIEM EL TEU VEHICLE

Serveis

Manteniment

Revisió

La revisió és molt important, el control de l'estat del vehicle afecta a la seva durabilitat, al consum de combustible, i principalment a la seguretat.

Mecànica

L'estat del motor és primordial, reglatge de vàlvules, pistons, bomba de combustible, refrigeració, injectors, bugies, són elements sensibles a avaries.

Diagnòstic

Analitzem els principals components mecànics i electrònics. Ens facilita la detecció d'avaries reduint el temps necessari en la reparació.

Potenciació Motor

Millorem les prestacions de l'automòbil segons la necessitat del client.

Aire Condicionat

Manteniment de l'aire condicionat, càrrega, revisió de compressió, reparació de fugues en el circuit tancat.

Climatització

Diagnosi i revisió general.

Direcció

Primordial en la conducció convé revisar engranatges i alineació.

Pneumàtics

Comprovació d'estat, desgast incorrecte, i substitució.

Suspensió

Comprovació visual i amb maquinària detectora de folgances, compressió i retenció d'amortidors.( Màquina electrònica de comprovació de suspensió).

Frens

Substitució de pastilles, discos, comprovació liquid hidràulic.

. Canvi oli
. Nivells líquids
. Corretges
. Bateria
. Llums
. Pastilla fre
. Pre ITV

Corretja de distribució

És la principal corretja del vehicle , s'ha d'efectuar el canvi en els terminis que indiqui el fabricant, el seu trencament pot suposar la pèrdua total del motor , provocar el trencament de l'eix de transmissió.

Il.luminació

Les òptiques dels vehicles permeten veure i ser vistos , en la nit i en el dia , actualment ja no és obligatori portar bombetes de recanvi, per la dificultat d'instal·lació i pel perill de descàrregues elèctriques.

Filtres oli, aire, pol.len

El desgast del motor implica l'aparició de partícules metàl·liques aquestes van a parar a lubricant. El filtre d'oli reté aquestes partícules. El filtre d'aire evita l'entrada de patículas estranyes al motor. I el filtre de pol·len es fa servir a l'habitacle.

Per una garantia de reparació correcta, l'automòbil ha d'estar dipositat en el nostre taller.

Serveis

 Utilitzem productes, maquinària i eines de la major qualitat, el seu vehicle és el més important.